Certificeringen

Klaar voor een nieuwe uitdaging?

Bekijk al onze vacatures

NBBU

Certificering

NBBU gelooft net als APN Flexgroep in het belang van een flexibele arbeidsmarkt. Daarom is APN gecertificeerd lid van NBBU. Elke NBBU onderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. De NBBU-cao voor Uitzendkrachten vormt de goede balans tussen flex en zekerheid. Voorop staat dat NBBU handelt naar de afspraken uit het Sociaal Akkoord en de Wet werk & zekerheid.

Elk uitzendbureau dat lid is van NBBU voldoet aan de eis het SNA-keurmerk te behalen en voldoet daarmee aan alle financiële en administratieve criteria waaraan uitzendbureaus moeten voldoen. Dat is een extra waarborg voor onze klanten dat APN Flexgroep kwaliteit en betrouwbaarheid op alle fronten voorop heeft staan.

Missie
Missie

SNA

Certificering

APN Flexgroep is SNA gecertificeerd. De Stichting Normering Arbeid (SNA) verstrekt op basis van twee normen, NEN 4400-1 en NEN 4400-2, het SNA-keurmerk. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek (in de regel tweemaal per jaar) gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid waaronder:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht in Nederland van verschuldigde loonbelasting en omzetbelasting;
  • Loonbetaling in lijn met het wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • De uitvoering van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkheidsstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

SNF

Certificering

APN Flexgroep is opgenomen in het register van SNF. Dit betekent dat APN Flexgroep voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid en overige eisen. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Ook is APN Flexgroep aangemeld voor het SNF-inhuur- register. Daarmee toont APN Flexgroep jaarlijks aan dat voor alle arbeidsmigranten huisvesting wordt gerealiseerd bij SNF-goedgekeurde partijen.

Missie
Missie

VBW

Certificering

De Stichting Verzekering Buitenlandse Werknemers (Stichting VBW) is een non-profit organisatie die zich richt op verzekeringsvraagstukken voor flex- en kennismigranten. Er zijn diensten op maat ontwikkeld die aansluiten op de specifieke behoeften van flex- en kennismigranten en hun werkgevers. De Van der Voort Groep is de uitvoerende organisatie namens de Stichting VBW waar wij als APN Flexgroep nauw mee samenwerken.

De directe aanleiding voor het oprichten van de Stichting was de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006. Door middel van de Stichting zijn inkoopkrachten van individuele uitzendkrachten en uitzendbureaus gebundeld. Dit heeft geleid tot een zorgverzekering met een scherpe premie en gunstige voorwaarden.

Bekijk het certificaat

Bekijk onze vacatures

Neem contact op

direct solliciteren