NBBU

Certificering


NBBU gelooft net als APN in het belang van een flexibele arbeidsmarkt. En daarom is APN gecertificeerd lid van NBBU. Elke NBBU onderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. De NBBU-cao voor Uitzendkrachten vormt de goede balans tussen flex en zekerheid. Voorop staat dat NBBU handelt naar de afspraken uit het Sociaal Akkoord en de Wet werk & zekerheid.

Elk uitzendbureau dat lid is van NBBU voldoet aan de eis het SNA-keurmerk te behalen en voldoet daarmee aan alle financiële en administratieve criteria waaraan uitzendbureaus moeten voldoen. Dat is een extra waarborg voor onze klanten dat APN kwaliteit en betrouwbaarheid op alle fronten voorop heeft staan.

Missie
Missie

SNA

Certificering


APN is SNA gecertificeerd. De Stichting Normering Arbeid (SNA) verstrekt op basis van twee normen, NEN 4400-1 en NEN 4400-2, het SNA-keurmerk. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek (in de regel tweemaal per jaar) gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid waaronder:

  • De identificatie van de onderneming.
  • De aangifte en afdracht in Nederland van verschuldigde loonbelasting en omzetbelasting
  • Loonbetaling in lijn met het wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag
  • De uitvoering van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkheidsstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

VCU

Certificering


VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem. 

APN is VCU gecertificeerd omdat wij personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

Het VCU-systeem is net als VCA ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Twee organen binnen de SSVV zorgen voor de juiste procedures en toepassing van het systeem: het Centraal College van Deskundigen VCA en de Werkgroep VCU.

Missie
Missie

SNF

Certificering


APN is opgenomen in het register van SNF. Een organisatie die is opgenomen in het register van SNF voldoet  aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening en overige eisen, en brandveiligheid. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Ook is APN aangemeld voor het SNF-inhuur- register. Daarmee toont APN jaarlijks aan dat voor alle arbeidsmigranten huisvesting wordt gerealiseerd bij SNF-goedgekeurde partijen.

Bekijk onze vacatures

Neem contact op

direct solliciteren