Certyfikaty

Gotowy na nowe wyzwanie?

Zobacz wszystkie nasze oferty pracy

NBBU

Certyfikat

NBBU, tak jak APN Flexgroep, wierzy w elastyczny rynek pracy. Dlatego APN jest certyfikowanym członkiem NBBU (Holenderskiego Związku Agencji Pośrednictwa Pracy i Pracy Tymczasowej). Wszystkie przedsiębiorstwa należące do NBBU spełniają wysokie wymogi jakościowe. Układ zbiorowy pracy NBBU dla pracowników tymczasowych zapewnia  równowagę pomiędzy elastycznością i bezpieczeństwem. Ważne przy tym jest to, że NBBU jest zgodny z ustaleniami porozumienia na rzecz polityki społecznej („Sociaal Akkoord“) i ustawą o pracy i zabezpieczeniu społecznym. Wszystkie agencje pracy tymczasowej należące do NBBU spełniają wymóg posiadania znaku jakości SNA i tym samym spełniają wszystkie kryteria finansowe i administracyjne, które tego typu agencje powinny spełniać. Stanowi to dla naszych klientów dodatkową gwarancję, że jakość i rzetelność we wszystkich obszarach jest w firmie APN Flexgroep najważniejsza.

Missie
Missie

SNA

Certyfikat

APN Flexgroep posiada certyfikat SNA. Stichting Normering Arbeid (SNA, Stowarzyszenie na rzecz Normalizacji Pracy) przyznaje znak jakości SNA na podstawie dwóch norm NEN 4400-1 i NEN 4400-2. Firmy posiadające znak jakości SNA przechodzą okresowe kontrole (co do zasady dwa razy w roku) pod kątem wypełniania swoich obowiązków związanych z pracą, do których należy między innymi:

  • Identyfikacja przedsiębiorstwa;
  • Zgłaszanie i odprowadzanie w Holandii należnych podatków od wynagrodzeń i VAT-u;
  • Wypłacanie wynagrodzeń zgodnych z przepisami ustawowymi dotyczącymi wynagrodzenia minimalnego i minimalnego dodatku urlopowego;
  • Przeprowadzanie kontroli tożsamości i kontroli uprawnień do świadczenia pracy w Holandii;
  • Zapobieganie zagrożeniom skutkującym pociągnięciem do odpowiedzialności i karami pieniężnymi w związku z delegowaniem pracowników lub zlecaniem pracy.

SNF

Certyfikat

APN Flexgroep jest wpisany do rejestru SNF. Organizacje uwzględnione w tym rejestrze spełniają normę dotyczącą mieszkań dla migrantów zarobkowych. W normie tej wyróżniono następujące elementy: przestrzeń i prywatność, sanitariaty, bezpieczeństwo i higiena, udogodnienia, zapewnianie informacji i pozostałe wymogi oraz bezpieczeństwo pożarowe. Każdy element obejmuje szereg konkretnych wymagań, które mieszkanie musi spełniać. APN Flexgroep jest także zgłoszony do rejestru najemców SNF. W ten sposób APN Flexgroep co roku wykazuje, że mieszkania dla wszystkich migrantów zarobkowych zapewnia w organizacjach posiadających znak jakości SNF.

Missie
Missie

VBW

Certyfikat

Fundusz Ubezpieczeń Pracowników Zagranicznych (Fundacja VBW) jest organizacją non-profit, która koncentruje się na kwestiach ubezpieczeniowych dla migrantów elastycznych i wysoko wykwalifikowanych. Usługi dostosowane do potrzeb zostały opracowane w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb elastycznych i wysoko wykwalifikowanych migrantów oraz ich pracodawców. Van der Voort Groep jest organizacją wykonawczą z ramienia Fundacji VBW, z którą jako APN Flexgroep ściśle współpracujemy. Bezpośrednim powodem powołania Fundacji było wprowadzenie w 2006 roku ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych. Poprzez Fundację połączono siłę nabywczą poszczególnych pracowników tymczasowych i agencji pracy tymczasowej. Dzięki temu powstało ubezpieczenie zdrowotne o konkurencyjnej składce i korzystnych warunkach.

Wyświetl certyfikat

Przejrzyj nasze oferty pracy

Skontaktuj się

Złóż aplikację od razu