Privacy beleid

Gotowy na nowe wyzwanie?

Zobacz wszystkie nasze oferty pracy

Oświadczenie o ochronie prywatności

APN przestrzega polityki ochrony prywatności. Poważnie traktujemy prywatność i starannie obchodzimy się z danymi osobowymi.

Cel

Wszystkie dane (osobowe), jakie otrzymujemy / pozyskujemy za pośrednictwem telefonu, e-maili, formularza dla kandydatów i na inne sposoby, są zapisywane i wykorzystywane w celu zapewnienia jak najlepszego i skrojonego na miarę szukania pracy/zleceń oraz dopasowania pracy i kandydata (pośrednictwa). Nie tylko w odniesieniu do bieżących zleceń pracy/ofert pracy, ale także zleceń/ofert, które w przyszłości mogą być naszym zdaniem dla Państwa interesujące. Inne powody korzystania z Państwa danych to:

 • Prowadzenie administracji personalnej i finansowej, oraz w zakresie godzin pracy, wymiarów urlopów i wynagrodzeń.

 • Ocena Państwa dyspozycji i gotowości do pracy.

 • Pośrednictwo w pracy lub szkoleniu i zawieranie umów w tym zakresie.

 • Kierowanie Państwa do zleceniodawców.

 • Wywiązywania się z obowiązków w zakresie powrotu do pracy po chorobie.

 • Kierowanie do Państwa informacji o usługach, takich jak biuletyny, wydarzenia lub szkolenia.

 • Dalsze rozwijanie i ulepszanie naszej strony internetowej i innych systemów.

 • Realizacja ustaw i regulacji.

 • Dla celów zarządczych a także generowania i przeprowadzania analiz rynku, kontroli (zewnętrznych i wewnętrznych), audytów i badań sprawozdań finansowych, a także wspierania i egzekwowania bezpieczeństwa w firmie.

 • Zapewnianie dostępu i możliwości korzystania z naszych zamkniętych środowisk internetowych, portali (samoobsługowych) i naszego intranetu.

Dzielenie się informacjami

Dane osobowe przekazujemy przede wszystkim zleceniodawcom oferującym pracę. Inne osoby, którym przekazujemy dane osobowe, to zewnętrzni usługodawcy, wykonujący określone zadania na zlecenie APN-u. Są to na przykład:

 • Usługodawcy świadczący usługi administracyjne / finansowe, którzy potrzebują Państwa danych do przygotowania wypłat wynagrodzenia lub rejestracji Państwa jako osób ubezpieczonych.
 • Usługodawcy świadczący usługi w zakresie zasobów ludzkich, którzy potrzebują Państwa danych do kontaktów w związku z powrotem do pracy po chorobie.
 • Usługodawcy świadczący usługi w zakresie szkoleń i kształcenia, którzy potrzebują tych danych, by zarejestrować Państwa jako uczestników.

Państwa dane osobowe przekazujemy też władzom lub organom egzekucji prawa, gdy występuje taki wymóg ustawowy.

Przechowywanie

Państwa dane przechowujemy w naszym programie służącym do planowania, zarządzania relacjami i finansami. Dane te nie będą wypożyczane, wynajmowane i sprzedawane ani w inny sposób ujawniane.

Przejrzyj nasze oferty pracy

Skontaktuj się

Złóż aplikację od razu