Privacy Statement

APN hanteert een privacybeleid. Wij nemen privacy serieus en gaan zorgvuldig met persoonlijke informatie om.

Doel

Alle (persoonlijke) gegevens die via telefoon, e-mail, invulformulieren en andere manieren door ons wordt ontvangen / verkregen, wordt vastgelegd en gebruikt om ervoor te zorgen dat het zoeken naar banen/opdrachten en het matchen hiervan (de bemiddeling) zo goed mogelijk en op maat gebeurt. Niet alleen ten aanzien van lopende werkopdrachten/vacatures, maar ook voor opdrachten/vacatures die naar ons oordeel in de toekomst interessant kunnen zijn voor u. Andere redenen om uw informatie te gebruiken zijn:

 • Om een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.
 • Om uw geschiktheid en beschikbaarheid voor een vacature te kunnen beoordelen.
 • Om u te bemiddelen naar werk of opleidingen en ten aanzien daarvan overeenkomsten kunnen sluiten.
 • Om u in te zetten bij opdrachtgevers.
 • Om reintegratieverplichtingen na te kunnen komen.
 • Om diensten onder uw aandacht te brengen, zoals nieuwsbrieven, evenementen of trainingen.
 • Om onze website en andere systemen verder te kunnen ontwikkelen en verbeteren.
 • Om wetten en regelingen na te kunnen komen.
 • Voor managementdoeleinden en het genereren van, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid.
 • Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten webomgevingen, (self service) portals en ons intranet.

Delen

Wij delen persoonsgegevens primair met opdrachtgevers die banen aanbieden. Andere partijen met wie persoonsgegevens gedeeld worden zijn externe dienstverleners die in opdracht van APN bepaalde taken voor ons uitvoeren. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Dienstverleners op het gebied van administratieve / financiele diensten die deze gegevens nodig hebben om loonbetalingen aan u te doen of om u te registreren als verzekerde.
 • Dienstverleners op het gebied van HR-dienstverlening die uw gegevens nodig hebben om contact op te nemen in het kader van reintegratie.
 • Dienstverleners op het gebied van trainingen en opleidingen die deze gegevens nodig hebben om u als deelnemer te registreren.

Ook delen wij uw persoonsgegevens met de overheid of wethandhavingsinstanties als dat wettelijk vereist is.

Opslag

Uw gegevens worden opgeslagen in onze plannings-, relatie- en financiele software. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Bekijk onze vacatures

Neem contact op

direct solliciteren